...

Rekrutacja

Zapisz Twoje dziecko do naszego
Żłobka

Rekrutacja odbywa się elektronicznie. Należy zalogować sie na stronie https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek, wypełnić kartę rekrutacji, następnie wydrukować ją i dostarczyć do Żłobka w celu jej potwierdzenia i umieszczenia dziecka na liście oczekujących. Dzieci do Żłobka zapisywane są przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.


Pobierz harmonogram rekrutacji na rok 2024
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skip to content Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.